Değerlerimiz

Çalışanlarımız için;

 • Şeffaf ve açık iletişim imkanı sağlamak
 • Sağlıklı, huzurlu ve güvenilir çalışma ortamı sunmak
 • Maddi ve manevi haklarını gözetmek
 • İnsan kaynakları yönetimini güncel bir şekilde uygulamak
 • Sürekli eğitim ve kendilerini geliştirme imkanları yaratmak
 • Ekip ruhu ve takım çalışmasını korumak

Hastalarımız için;

 • En yüksek standartlarda hizmet sunmak
 • Tedavi boyunca ve sonrasında sevgi, saygı ve güven bağlılığını oluşturmak
 • Beklentilerinin üstünde hizmet sağlamak
 • Tedavi boyunca hasta güvenliğini ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak
 • Konfor alanları oluşturarak zamanlarını en iyi şekilde geçirmelerini sağlamak
 • Kurum ve hasta sadakatini sağlamak

Toplum için;

 • Hizmet verirken doğayı koruyan çevre politikası izlemek
 • Toplumun ihtiyaçlarına yönelik beklenti üstünde kalite sağlamak
 • Farklı kurumlarla işbirliği yaparak eğitim, hizmet ve imkanları genişletmek.

Tarihçe

Paylaş: