Kalite Yönetimi Birimi

 

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ÇALIŞMA ALANI

Kalite Yönetim Birimi; dört kişilik bir hiyerarşik yapıdan oluşmaktadır. Fakat tüm personel kalite yönetim sistemi ile ilgili bilgi ve çalışma alanındaki uygulamalardan sorumludur.

 

Birimin çalışma şekli ve görevleri belirlenmiş olup gerekli dokümantasyon çalışmaları yapılmıştır.

Görev alanlarından bahsetmek gerekirse;

  • Kurumsal amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için iş akışında yapılması gereken değişikliklerin takibi ve koordinasyonu, eylem planı takibi,
  • Düzenli olarak yapılan Öz değerlendirme çalışmalarının takibi ve yaptırımları,
  • Olay bildirim sistemi, Risk yönetim süreçleri ve Acil yardım ve afet yönetimi gibi dış kaynaklı alınan destek programları ile koordinasyon ve takip,
  • Hasta ve çalışan memnuniyeti ile ilgili çalışmalar ve iyileştirmeler,
  • SKS Diyaliz kapsamındaki dokümantasyon takibi,
  • Kalite göstergelerine yönelik süreçlerin yönetilmesidir.

 

 

 

 

 

 


Paylaş: